Tối Tăm

Bên cạnh người, sao em vẫn cô đơn    
Người không hiểu em với tâm hồn?
Đời chỉ có tiền thôi người nhỉ?
Em muốn thét lên nỗi giận hờn

Trả lại em khung trời trong sáng đó
Bao nhiêu năm em sống rất âm thầm
Thương các con yêu, em thương bằng máu
Đời em c̣n lại bao nhiêu năm?

Thôi nhà đây, tiền đây, người hăy lấy
Em không sợ ǵ trở lại con số không
Ngựi giữ em như người tù trong ngục
Như cánh chim rưng nước mắt trong lồng

Nếu ngày mai em ra đi vĩnh viễn
Nhận nơi đây tiếng nói cảm ơn
Trang sách đọc rồi, xin đóng lại
Ḷng không cưu mang nỗi giận hờn...

Vơ Duy Linh Winter 2002©

Poet's Note:  There are times a poem is so complete in the language of its original feelings; as a Haiku in English. The sounds in Japanese express so musically when it's not being translated as it is written in Japanese. I am to write the verses for "Tối Tăm" in English in the space of its own.

 

 

Contents

Home

A Mission

E-mail

 © Copyright by Linh Duy Vo.  All rights reserved.