Em

Em tắm mt cho hồn anh rạo rực
Đi ngực trn lm ging sửa tnh yu
Em xoa dịu đời anh bao cay đắng
Mi cắn vo tri ngọt của em yu

Giấc ngủ khng yn bởi v ta nhung nhớ
Trong đm di ta trăn trở tm nhau
Si Gn, Cali hai tm hồn c độc
Gặp gỡ đy rồi ta yu mi ngn sau...

V Duy Linh

 

My Love
  (Em)

In the stream she bathes, with sunshine embracing her
Her full breasts bear her nutritious milk of love
She soothes my life which is marinated in pain
My lips found her kisses, my heart her soul

Nights fall in our sleeplessness
My eyes stay open, my thoughts of her
There Sai Gon, here Cali, the two lonely beings
My love, we have met, let our love be forever...

Linh Duy Vo

                   English verses written December 22, 2006

 

 

Thăm Em

Đ Lạt sng nay c lạnh khng,
Nhớ biển Cali cht rượu nồng?
Noel ny em rong chơi vui nh,
Khuy khỏa cho em nhẹ ci lng.

Đy cnh thư từ em gi H Thnh
Hồ Ty sương xuống, nh trăng thanh  
Nhặt chiếc l rơi hồ Than Thở
Thả tri dng nước suối hộ anh

V Duy Linh

December 8, 2006

 

unfinished 

Contents

Home

E-mail

Copyright by Linh Duy Vo.  All rights reserved.